Naujienos

Įsatinio kapitalo konvertavimas į eurus

2016-11-07

Dėl euro įvedimo privaloma pakeisti įmonės įstatus (įstatinį kapitalą konvertuoti į eurus) iki š. m. gruodžio 31 dienos. 


1. Įstatų keitimas:

1.1. Paruoškite akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo konvertavimo į eurus ir įstatų keitimo. Jį pasirašykite ir nuskaitę pateikite Registrų centrui elektroniniu būdu (per VĮ Registrų centro savitarnos svetainę).


2. Įstatų keitimas:
2.1. Jei įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo turi elektroninį parašą, įstatų keitimą rekomenduojama atlikti elektroniniu būdu. Svetainės www.registrucentras.lt savitarnos skyriuje atsidarius savo įmonės paskyrą, suformuojamas prašymas dėl įstatų keitimo bei įkeliamas nuskaitytas sprendimas dėl įstatų keitimo. Prašymas ir naujai sugeneruoti įstatai pasirašomi elektroniniu būdu bei sumokamas Registrų centro mokestis. 
2.2.  Neturint elektroninio parašo, naujai paruošti įstatai pasirašomi notaro biure (prieš tai juos suderinus su pasirinktu notaru). Notaras išduoda dokumentų paketą, kurį reikia pateikti Registrų centrui. Apmokėjus pateiktą sąskaitą, Registrų centras įregistruoja naujus įstatus.